ลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อฝากประวัติและเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาของ PRTR จะทำการติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ในลำดับถัดไป