blogs tagged การพัฒนาบุคลากร

about 8 months ago
การพัฒนาบุคลากร

โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า ปัจจุบันพนักงานออฟฟิศมีการทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเป็นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมกันมากยิ่งขึ้น…