blogs tagged ทักษะความเข้าใจ

about 11 months ago

3 ความสามารถหลักที่ควรมีเพื่อโอกาสการทำงานในยุค 4.0

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่หลายคนเรียกกันว่ายุค…