blogs tagged ที่ทำงาน

about 4 years ago

5 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน ที่อาจเกิดจากอาการทางจิต !!

ในโลกของการทำงานนั้น เราต้องอยู่ร่วมกันกับคนมากมายที่ไม่ใช่คนในครอบครัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการใส่ใจความรู้สึกกันและกัน  บางครั้งเราอาจมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวบางอย่าง…