blogs tagged รู้สึก

about 8 months ago
ฝุ่น PM 2.5 รู็สึกเเย่

ถึงจะรู้สึกแย่แค่ไหนเราก็ไม่สามารถควบคุมฝุ่นด้วยตัวคนเดียวได้

“การที่เรารู้สึกเเย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเเละไม่สามารถควบคุมได้ เป็นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชิวิตที่ถูกขับเคลื่อนได้ด้วยความรู้สึก” ถึงจะรู้สึกแย่แค่ไหนเราก็ไม่สามารถควบคุมฝุ่นด้วยตัวคนเดียวได้…