เกี่ยวกับเรา

PRTR เป็นบริษัทจัดหางานระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายของเรา คือการเป็นเบอร์ 1 ในตลาดจัดหางาน

เราคือใคร

เราคือบริษัทที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ไทย-อังกฤษ

that has grown from a permanent recruitment company into a fully integrated supplier of recruitment, outsourcing and HR services.

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตและนำสวัสดิการที่ดีมาสู่ประเทศไทย

พันธกิจของเราคือการพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดการในประเทศไทย ซึ่งพันธกิจนั้นรวมไปถึงการพัฒนาด้านทักษะและศักยภาพแรงงานอีกด้วย ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นตลาดแรงงาน ที่ดี มีศักยภาพสูงในการแข่งขันในเวทีระดับโลก

คุณค่าของเรา

ความเป็นมืออาชีพ

เราคงมาตรฐานทั้งคุณภาพและคุณธรรมไว้สูงเสมอ ซึ่งความซื่อสัตย์และความโปร่งใสที่เรามีให้กับลูกค้า เป็นสิ่งที่ PRTR ยึดถือมาโดยตลอด

ความใส่ใจ

เพราะความรู้สึกของพนักงานนั้นมีค่า และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งเราได้ส่งต่อความใส่ใจนี้ไปยังผู้สมัครและลูกค้าทุกท่านเช่นกัน

ความรับผิดชอบ

เราเชื่อว่า เมื่อลูกค้าไว้วางใจให้เรารับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแล้วนั้น การทำความเข้าใจในธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เป็นการทำหน้าที่และแบ่งเบาภาระจากลูกค้าอย่างแท้จริง

กำหนดเป้าหมาย

การแข่งขันและการตั้งเป้าหมาย คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ PRTR นำพาลูกค้าและผู้สมัครก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

คุณค่าของเรา

ความเป็นมืออาชีพ

เราคงมาตรฐานทั้งคุณภาพและคุณธรรมไว้สูงเสมอ ซึ่งความซื่อสัตย์และความโปร่งใสที่เรามีให้กับลูกค้า เป็นสิ่งที่ PRTR ยึดถือมาโดยตลอด

ความรับผิดชอบ

เราเชื่อว่า เมื่อลูกค้าไว้วางใจให้เรารับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแล้วนั้น การทำความเข้าใจในธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เป็นการทำหน้าที่และแบ่งเบาภาระจากลูกค้าอย่างแท้จริง

ความใส่ใจ

เพราะความรู้สึกของพนักงานนั้นมีค่า และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งเราได้ส่งต่อความใส่ใจนี้ไปยังผู้สมัครและลูกค้าทุกท่านเช่นกัน

กำหนดเป้าหมาย

การแข่งขันและการตั้งเป้าหมาย คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ PRTR นำพาลูกค้าและผู้สมัครก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน