ทำไมจึงต้องใช้บริการPRTR

เราคัดสรรคนที่เหมาะสมกับงานเสมอ

26
เปิดบริการมาเป็นเวลา 26 ปีในประเทศไทย
96
อัตราความสำเร็จ 96% สำหรับ Retained Searches ในปี 2016
300000
ข้อมูลของผู้สมัคร 300,000 รายนั้นอยู่ในฐานข้อมูลของเรา
10000
เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ outsource ประจำการอยู่ในพื้นที่กว่า 10,000 คน
298
ในปี 2017 มีลูกค้ารายใหม่จำนวน 298 ราย
200
ผู้สมัคร 200 คนได้งานใหม่ในทุกเดือน

สถานะทางการเงิน

สถานะการเงิน
และสภาพคล่องของเราคือ 39%
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา