ทำไมจึงต้องใช้บริการPRTR

เราคัดสรรคนที่เหมาะสมกับงานเสมอ

27
เปิดบริการมาเป็นเวลา 27 ปีในประเทศไทย
96
อัตราความสำเร็จ 96% สำหรับ Retained Searches ในปี 2016
400000
ข้อมูลของผู้สมัคร 400,000 รายนั้นอยู่ในฐานข้อมูลของเรา
3900
เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ outsource ประจำการอยู่ในพื้นที่กว่า 3,900 คน
1200
ในปี 2015 มีลูกค้ารายใหม่จำนวน 1,200 ราย
100
ผู้สมัคร 100 คนได้งานใหม่ในทุกเดือน

สถานะทางการเงิน

สถานะการเงิน
และสภาพคล่องของเราคือ 30.12%
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา