ลับความคิดและทักษะ ของ “คน” ในองค์กร ให้เฉียบคม พร้อมลงสู่สนามรบทางธุรกิจได้อย่าง แข็งแกร่ง ในยุค Disruptive Technology

เพราะความท้าทายที่คุณต้องก้าวผ่าน

ไม่ได้มีเพียงแค่คู่แข่งเสมอไป

PRTR เราเชื่อว่า “คน” ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจ เราเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Disruptive Technology “คน” ในองค์กรจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

The Blacksmith by PRTR จัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดอบรมพนักงานให้แก่ลูกค้าองค์กร โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ

The Mindset

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกว่า 80% เพื่อที่จะพัฒนาทักษะหรือ Skill Set ของตัวเอง แต่กลับสูญเสียเวลาไปมากมายในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการฝึกฝนทักษะนั้นเป็นองค์ประกอบเพียง 20% ของการที่จะประสบความสำเร็จ และที่เหลืออีก 80% นั้นคือ… “คุณจะต้องมี Right Mindset”

The Knowledge

เพราะยุค Disruptive Technology คือยุคที่เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกที่จะเป็นได้นั่นก็คือการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะเป็น “ผู้นำ” ก่อนที่จะกลายเป็น “ผู้ที่ถูกลืม”

Winner’s Mindset

เพราะกรอบความคิดคือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวคนไม่ใช่ทักษะ มันคือต้นกำเนิดของทักษะหรือการกระทำ ถ้าคุณมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง มีการแอคชั่นแบบ Grit คืออึด สู้ กัดไม่ปล่อย สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณพร้อมในการก้าวผ่านการ Disrupt ใดๆ ก็ตามที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคต

จองคอร์ส

The Knowledge

เพราะโลกไม่เคยหยุดเดินหน้า การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด The Blacksmith by PRTR เราคัดเลือกทักษะและความรู้ที่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างและขับเคลื่อนองค์กร โดยแบ่งออกเป็นทักษะในปัจจุบัน และทักษะแห่งอนาคต

Current Skills

Modern Leadership

Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact last in your absence.

Effective Selling

If you want to know how to sell more, you better know why customer buy. The questions you ask are more important than the thing you could ever say.

Customer Centric

The first step in exceeding your customer’s expectations is to know those expectation. When the customer come first, the customer will last.

Future Skills

Analytical Thinking

Without data, you are just another person with an opinion.

Creativity for Innovation

Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.

Generation Gap Handling

Generations… Remember the past. Create the present. Inspire the future.

Download Brochure

กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อรับโบรชัวร์ผ่านทางอีเมล์ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สการอบรมเพิ่มเติม  

Download now

ติดต่อเรา

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม