Mar 26

แบบทดสอบ Growth Mindset

ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงฉันได้

ความสามารถทางดนตรีเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถเรียนรู้ได้

มีเพียงคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เท่านั้นที่จะเก่งเรื่องกีฬา

ฉันมักหลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะอาจทำให้ฉันรู้สึกเครียด

ทักษะการคำนวณจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับฉัน ถ้าหากฉันเป็นผู้ชาย หรือคนที่อยู่ในสถาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับตัวเลข

ฉันเชื่อว่า บางคนเป็นคนใจดี บางคนใจแคบ คนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้มากนัก

ฉันชอบให้ ครอบครัว, ผู้ฝึกสอน หรือคุณครูให้คำแนะนำต่อความสามารถในด้านต่างๆ ของฉัน

ฉันรู้สึกไม่พอใจเวลาได้รับคำแนะนำต่อความสามารถของฉัน

ฉันเชื่อว่าถ้าหากคนเราไม่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือมีภาวะทุพพลภาพโดยกำเนิด ย่อมมีขีดความสามารถในการเรียนรู้เท่ากัน

เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนเองเป็นได้

โดยพื้นฐาน ทุกคนเป็นคนดีแต่บางครั้งอาจตัดสินใจผิดพลาดได้

ถ้าหากคุณเป็นคนเก่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก