Skip links

MOST POPULAR

ภาษากายในที่ทำงาน ทักษะสำคัญที่ต้องมี

#ภาษากายในที่ทำงาน #ทักษะที่มนุษย์ทำงานควรต้องมี ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาษากายในที่ทำงาน หรือ Nonverbal Communication นั่นคือการสื่อสารแบบไม่ใช้ภาษาพูดเลย โดยสื่อสารผ่านกริยาท่าทางของร่างกาย, การส่งสายตา, ระยะห่างของแต่ละคน, การสัมผัสและการเปล่งเสียง หรือแม้แต่การแต่งตัว ทั้งหมดนี้สามารถเป็นการสื่อสารด้วยภาษากายหมด และยังสามารถใช้ภาษากายควบคู่กับภาษาพูด หรือ Verbal Communication ได้ด้วยค่ะ การสื่อสารแบบภาษากายนั้นมีอิทธิพลมากกว่าภาษาพูดเพียงอย่างเดียวมากๆ ซึ่งแปลว่าเพื่อนร่วมงาน
Top