Skip links

ทุกความ "เป็นไปได้"

เริ่มต้นจาก "คน"

กว่า 30 ปี ที่ PRTR เป็นส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จให้ลูกค้าผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน HR ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 550 คนที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำบริการ และพนักงาน outsource กว่า 15,000 คนทั่วประเทศ เราเชื่อมั่นว่า “คน” คือกุญแจสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร

Our

วิสัยทัศน์, พันธกิจ

และค่านิยมหลักของเรา

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรด้านบุคลากรอันดับ 1
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PRTR มุ่งมั่นให้บริการคุณภาพสูง เพื่อการจ้างงานที่ดีขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนทำงาน สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย และขยายขีดการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

พันธกิจ:

เรามุ่งมั่นสร้างการจ้างงานที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม
พันธกิจหลักของเรา คือ การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในประเทศไทย

ค่านิมยมหลักขององค์กร:

Be Better

คน PRTR ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เราพร้อมเรียนรู้เพื่อที่จะทำงานได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ อยู่เสมอ

Move Faster

ขยับให้ไว ลงมือทำให้เร็ว ไม่รอจนปัญหาและอุปสรรคทำให้พลาดโอกาส

Think of Others

"ความสำเร็จร่วมกัน" คือสิ่งสำคัญ เราจึงยึดมั่นในการทำตามเป้าหมายของตัวเอง ในขณะเดียวกันต้องคิดถึงคนอื่นว่าผลลัพธ์นั้นต้องส่งผลดีต่อคนรอบข้าง

ทำไมต้อง

PRTR ?

PRTR เป็นมากกว่าบริษัทจัดหางาน เราคือพาร์ทเนอร์ด้าน “คน” ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้ลูกค้า ด้วยบริการ Total HR Solutions มากว่า 30 ปี

0 +
ประสบการณ์ (ปี) ที่ทำธุรกิจ (ก่อตั้งในปี 2536)
0
จำนวนงาน (ปี 2565)
0 +
โปรไฟล์ผู้สมัครในฐานข้อมูลของเรา
0
จำนวนพนักงาน outsource
0
พนักงานผู้เชี่ยวชาญของ PRTR
0
จำนวนผู้สมัคร(เฉลี่ย)ที่ได้งานใหม่ในแต่ละเดือน

เทคโนโลยีเพื่อ

HR

PRTR เชื่อว่าเทคโนโลยีสำหรับ HR คือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เรามอบบริการที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้ เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ ในขณะที่ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 

ข่าวสารและบทความ

Top