Skip links

บริการสรรหาพนักงาน
(Recruitment)

ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและสายงาน เพื่อการสร้างทีมที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
 

การหาคน

คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ

ทีม Recruitment Consultant ของ PRTR แบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมและฟังก์ชั่นงาน ทำให้มีความรู้เชิงลึก ความเข้าใจผู้สมัคร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 

อุตสาหกรรม

ด้วยทีมที่เข้าใจธรรมชาติของงานและความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ทำให้เราสามารถสรรหาคนที่ตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่นงาน

ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครกว่า 500,000 คน วิธีสรรหาแบบผสมผสาน
บริการของเราจึงครอบคลุมทุกสายงานยอดนิยม

Eastern Seaboard

Recruitment

PRTR-ES ทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการด้าน HR Solutions
สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ข่าวสารและบทความ

จะดีกว่าไหมถ้าให้ PRTR ช่วยจบทุกความยุ่งยาก

ในการจัดการเรื่องคนแทนคุณ?

ติดต่อ PRTR วันนี้! ทีมงานของเราจะตอบกลับพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด
 
Top