Skip links

Nexmove
Job Platform+

ดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งอนาคต เพื่อการหางานที่ใช่อย่างรวดเร็ว พัฒนาขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกของ recruiter มากประสบการณ์ ที่มุ่งมั่นเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าด้านอาชีพให้คนทำงาน

Intelligent

Matching

Technology

Nexmove ใช้เทคโนโลยี AI ในการทำงาน เพื่อช่วยให้ recruiters และนายจ้าง สามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้สมัครที่ใช่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยระบบจะประมวลผลและจับคู่จากทักษะ ความสนใจ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถเข้าถึงผู้สมัครที่โดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว

เพราะภารกิจหลักของเราคือการหาคนที่ใช่ ให้กับงานที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งขององค์กรและคนทำงาน

ผู้นำในการเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เราช่วยให้ผู้สมัครได้งานที่ตอบโจทย์ที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและข้อมูลเชิงลึก ในขณะเดียวกันยังทำให้นายจ้างเข้าถึงผู้สมัครที่โดดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

แพลตฟอร์มของเราถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักพัฒนาที่ทุ่มเทเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด พร้อม insight จาก recruiters ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางกว่า 30 ปีในการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพให้คนทำงาน

News & Articles

เรามุ่งมั่นเพื่อยกระดับอนาคต ด้านอาชีพของคุณ

Top