Skip links

บริการจัดเทรนนิ่งองค์กร
The Blacksmith

การเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ยกระดับศักยภาพคนทำงาน สู่ชัยชนะของทั้งองค์กร

เรื่องราว

ของเรา

The Blacksmith คือแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ที่เกิดจากการต่อยอดประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพราะไม่ว่าจะเป็นระดับคนทำงาน หรือระดับองค์กร ‘ทุกคน’ ต่างต้องการที่จะเก่งขึ้น ก้าวหน้า และ ประสบความสำเร็จ และเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น จึงมองหา ‘ความรู้’ เพื่อฝึกฝนทักษะสำคัญและ จำเป็นต่อการทำงาน

The Blacksmith จึงเกิดขึ้น เพื่อให้บริการด้านเทรนนิ่งทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์มเป็นแหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ (Learning Management System หรือ LMS) ในการยกระดับศักยภาพคนทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กร ผ่านคอร์สเรียนที่หลากหลาย รองรับทุกความต้องการ “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำงานตำแหน่งอะไร หรือต้องการพัฒนาทักษะส่วนใด” The Blacksmith คือคำตอบสำหรับทุกคน

สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมี อยู่ในตัว

คือความสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนา

เราเชื่อว่า สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัว คือความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนา เพื่อที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น และเก่งขึ้น

ความฉลาดและความสามารถของมนุษย์ เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่ให้กับโลกเสมอมา แน่นอนว่าองค์กรหรือบริษัทเองก็เช่นเดียวกัน หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก็ต้อง ‘พัฒนาศักยภาพ’ ของพนักงาน

เรายังเชื่ออีกเช่นกัน ว่าทุกๆ ตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะดูเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในองค์กร แต่ล้วนมีความสำคัญและสามารถสร้างความแตกต่างที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ ดังนั้น ทุกคนจึงสมควรได้รับโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยชุดความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของแต่ละคน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของคนทำงานและองค์กร

ดึงศักภาพและ
ความสามารถของพนักงาน

สู่การเป็น ‘ตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น’ ผ่านการ ‘เรียนรู้’ ทักษะสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่
 

สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดีกว่า

ด้วยการค้นหา และร่วมมือกับผู้สอน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ต่างๆ เพื่อผลิตคอร์สเรียนที่หลากหลาย มีคุณภาพ ใช้ได้จริง ทันโลก และตอบโจทย์ความต้องการของคนทำงานทุกคน

ข่าวสารและบทความ

พร้อมหรือยัง?

ที่จะยกระดับศักยภาพพนักงาน

และสร้างความได้เปรียบ

ให้องค์กรของคุณ

Top