Skip links

พนักงานใหม่มาวันเดียวแล้วหาย เป็นเพราะอะไรกันนะ?

พนักงานใหม่ เข้ามาทำงานวันเดียว แล้วจากไป โดยไม่บอกลา
ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ เลย
เพราะไม่เพียงแต่จะต้องมาเริ่มกระบวนการจัดสรรคนใหม่ทั้งหมดแล้ว
ยังเป็นการสูญเสียคนเก่งที่เฟ้นหากันมาแทบตายไปอย่างกู่ไม่กลับอีกด้วย
เพราะอะไรพนักงานใหม่จึงจากไปตั้งแต่วันแรก?

ลองนึกภาพดูว่า ถ้าคุณมาทำงานวันแรก แต่ไม่มีใครมาอธิบายอะไรเลย
แล้วต้องเจอกับสภาวะที่
“เคว้างคว้าง สับสน งุนงง นี่มันอะไรกันเนี่ย!!”

ความประทับใจแรกของพนักงานใหม่ต่อบริษัทอาจกลายเป็นศูนย์ทันที
อย่าลืมว่า พนักงานใหม่ ก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวคนใหม่
ดังนั้น ถ้าเราทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้
ก็ไม่มีทางที่พนักงานใหม่จะจากไปตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานอย่างแน่นอน

“ความใส่ใจต่อพนักงานใหม่” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทไม่ควรมองข้าม
แล้ววิธีการต้อนรับแบบไหน ที่จะทำให้พนักงานใหม่เห็นว่า องค์กรให้ความใส่ใจ
เราสรุปมาให้ตามนี้ค่ะ

 

  1. Introduction (การแนะนำสั้นๆ)

จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการมากนัก

เช่น

แนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมงาน

แนะนำให้รู้จักสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานใหม่ไม่สับสน

เหมาะกับองค์กรเล็ก ๆ  ที่จำนวนคนไม่มากนัก

 

  1. Orientation (การปฐมนิเทศ)

เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทกับพนักงานใหม่

เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ตรงกัน

โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

ต้องการให้พนักงานรู้จักองค์กรมากขึ้น

จนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ง่ายดาย รวดเร็ว

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้รู้สึกผูกพันธ์กับองค์กรด้วย

 

  1. Onboarding Program

เป็นโปรแกรมดูแลพนักงานใหม่

โดยจะเน้นทั้งเรื่องงาน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

จนนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน

สำหรับ  Onboarding Program นั้น

จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

แต่จะเน้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

ไม่ว่าจะเป็น

  • การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เชิญวิทยากรมาบรรยาย
  • การกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานใหม่โดยเฉพาะ
  • การจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลพนักงานใหม่โดยเฉพาะ

หากองค์กรของคุณ มีจำนวนการเข้าออกของพนักงานสูง

นี่ก็เป็นอีกโปรแกรมที่ควรนำมาใช้กบองค์กรของคุณ

 

ทุกรูปแบบนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกัน ดังนั้นการเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ

 

 

 

Top