Skip links

องค์กรแบบไหน? ที่คนรุ่นใหม่ตามหา

เนื่องจากคนรุ่นใหม่ หรือ GEN Y (เกิดปี พ.ศ. 2523-2543) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในองค์กร
ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงหัวหน้างานหรือแม้แต่ผู้บริหาร การให้ความใส่ใจกับความต้องการของคนกลุ่มนี้
จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

จากการสำรวจของ #PRTR พบว่า เรื่องของการมองหาองค์กร มีปัจจัยบางอย่างที่คงเดิม
และมีปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้านการทำงานและระดับของตำแหน่งงานเป็นสำคัญ

#จบใหม่-ระดับเจ้าหน้าที่

  1. ความท้าทายในหน้าที่การงานและ Career Path

ปัจจัยที่มีผลสูงสุดต่อคนรุ่นใหม่เวลาสมัครงาน โดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เงินเดือนหรือสวัสดิการอย่างที่หลายคนเคยเข้าใจ แต่พวกเขามองหาองค์กรที่เปิดโอกาสให้เติบโต มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ เนื่องจากพนักงานระดับนี้มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่า ดังนั้นจึงมองหาองค์กรที่จะมอบโอกาสเหล่านั้นให้พวกเขาได้

ด้วยเหตุผลนี้ องค์กรเล็กๆ  หรือ Startups จึงมีโอกาสได้คนเหล่านี้เข้าไปทำงาน แต่ข้อเสียคือ เมื่อคนเหล่านี้เติบโตมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น พวกเขาก็จะเลือกไปในที่ที่มีผลตอบแทนมากกว่า สวัสดิการดีกว่า และหากบริษัทไม่มี Career Path ที่ชัดเจนพอ ก็จะส่งผลให้เกิดการลาออกของคนกลุ่มนี้สูงขึ้นเช่นกัน

  1. เงินเดือน สวัสดิการ

โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานนั้นอาจเป็นเหตุผลสำคัญ แต่ก็ไม่สามารถจูงใจได้เสมอไปตราบใดที่พวกเขาได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเติบโตและความท้าทายในการทำงาน แต่เงินเดือนก็ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจอยู่

  1. ความมั่นคงและชื่อเสียงขององค์กร

คนในยุคปัจจุบัน ไม่มุ่งไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนในอดีตเสมอไป เพราะจากความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาพบว่ามีหลายธุรกิจเกิดใหม่สามารถเข้ามาทดแทน และมีหลายธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่กลับล้มหายไป ดังนั้น ความมั่นคงที่คนรุ่นใหม่มองหาจึงมีนิยามที่แตกต่างไปจากอดีต แม้บริษัทจะใหญ่โตแค่ไหน แต่ถ้าผลกำไรสุทธิติดลบ หรือมีชื่อเสียงในทางเสียหายอยู่บ่อยๆ ก็ไม่สามารถสู้บริษัทเล็กๆ ที่กำลังโตได้

 

#ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

  1. เงินเดือน สวัสดิการ

เมื่อมีประสบการณ์และความสามารถมากขึ้น ความท้าทายในการทำงานก็จะเริ่มถูกลดบทบาทลง เพราะพวกเขาเริ่มตัดสินใจเลือกองค์กรจากเงินเดือนและสวัสดิการเป็นสำคัญ ดังนั้นแรงงานที่มีประสบการณ์และความสามารถจึงเลือกองค์กรจากปัจจัยนี้เป็นอันดับแรก

  1. วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ทิศทางการทำงานขององค์กร

ปัจจัยนี้มีความสำคัญต่อพนักงานระดับหัวหน้างานไปจนกระทั่งถึงระดับผู้บริหารเลยทีเดียว  เนื่องจากพวกเขาจะมีความสามารถและทักษะอยู่แล้ว จึงไม่มองหาความท้าทายแบบตอนเป็นเจ้าหน้าที่ แต่เป้าหมายจะใหญ่ขึ้นเป็นการสร้างความสำเร็จสู่องค์กร ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมืออาชีพ ทิศทางการทำงานขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาคำนึงถึง

  1. ความมั่นคงและชื่อเสียงขององค์กร

เมื่อทำงานมาในระดับหนึ่ง คนส่วนใหญ่จะเริ่มมองหาความมั่นคง จึงจะเลือกองค์กรที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถทำงานได้นานๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงย่อมมีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ แต่บริษัทเล็กๆ ที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาด้วยเช่นกัน

 

ท้ายที่สุด ความสำเร็จของพนักงานย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร องค์กรที่สามารถผลักดัน และให้โอกาสคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรในอนาคต จึงไม่เพียงแต่จะเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่ตามหา แต่ยังเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

 

Top