Skip links

ข้อตกลงและเงื่อนไข กิจกรรม “เรื่องแซ่บในออฟฟิศ แชร์ชีวิตในที่ทำงาน”

ข้อตกลงและเงื่อนไข กิจกรรม “เรื่องแซ่บในออฟฟิศ แชร์ชีวิตในที่ทำงาน” 

ลุ้นรับ Starbucks Gift Card กับ PRTR

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้อง กด Like PRTR Fanpage https://www.facebook.com/prtr.thailand/

2. ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ Account ใน Facebook ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

3. ผู้ร่วมสนุกจะต้อง Share กิจกรรมไปที่หน้า Wall ของตนเองแบบสาธารณะ (Public) 

4. กรรมการจะทำการคัดเลือกเนื้อหาจากคอมเม้นต์ใต้โพสกิจกรรมและ Facebook Inbox ของ PRTR Fanpage และสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ทำตามขั้นตอนของกิจกรรมครบถ้วน เพื่อรับรางวัล Starbucks Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล

5. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 น.

รายละเอียดการประกาศผล 

1. ทีมงานจะแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Facebook Post และ Inbox ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

4. ผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยส่งชื่อ–นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาทาง Message ที่ PRTR Fanpage ภายในวันที่  15 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

5. ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีในภายหลัง และแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการรับของรางวัล

6. ผู้ที่ได้รับรางวัล อนุญาตให้ทาง PRTR เผยแพร่บทความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก ผ่านทางสื่อดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

7. กิจกรรมสามารถมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ หากมีเหตุอันสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดสินใจยุติหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ยกเลิกหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่าง ๆ

9. พนักงานและครอบครัวบริษัท PRTR และบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งตัวแทนโฆษณา/ตัวแทนบริษัทที่ดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

10. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ

Top