Skip links

สร้างความประทับใจด้วย ฐานะ ตำเเหน่ง การศึกษา เป็นเพียงเรื่องฉาบฉวย

การได้เป็น “คนสำคัญ” นั้นเป็นเรื่องดี
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเป็น “คนดี” ต่างหาก

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าการเป็นคนใจดี
นั่นคือความอ่อนแอ ที่อาจทำให้โดนเอาเปรียบ
แต่จริง ๆ แล้วมันคือ “ความเข้มแข็ง”
ที่อยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

การพยายามสร้างความประทับใจในที่ทำงานโดยอ้างถึง
ฐานะ เงินทอง ชื่อตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นั้นเป็นเพียงเรื่องฉาบฉวย ที่ไม่มีคุณค่าเท่ากับ
ด้านจริยธรรม ความอ่อนน้อม ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจ

ส่ิงเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้าง
ได้ดีในระยะยาว ซึ่งจะส่งต่อพลังด้านบวก
และสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อไปได้อย่างแท้จริง

คนที่เป็นที่ต้องการมากกว่าคนเก่งคือการเป็นคนดี

ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR 

Top