Skip links

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ “ลาออกจากงาน” แต่ “ลาออกจากหัวหน้าหรือเจ้านาย”

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ “ลาออกจากงาน”
แต่ “ลาออกจากหัวหน้าหรือเจ้านาย”

พนักงานส่วนใหญ่นั้นต้องการให้หัวหน้า
ช่วยพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาให้ก้าวหน้า
และหากหัวหน้างานขาดการใส่ใจในเรื่องนั้น
พวกเขาก็จะจากไป

จากผลสำรวจพบว่า
1 ใน 3 ของพนักงานที่ลาออกจากงาน*
เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่
ไม่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
และรู้สึกขาดการเติบโตของอาชีพ

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดของการลาออก
เหตุผลที่รองลงมาเป็นอันดับสอง นั่นคือเรื่องเงินเดือน
.
.

(* ผลสำรวจพนักงานประจำ 1,433 คน จาก 310 บริษัท)
Cr: Business Insider

งาน=เงิน=ความสุข หรือ งาน=ความสุข?

ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR 

Top