Skip links

10 ทักษะจำเป็นที่ควรเรียนรู้ ในยุค 4.0

ในทุก ๆ 5 ปี จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และในครั้งนี้คือการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานที่ต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เท่าทันช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในครั้งนี้ด้วย โดยในปี 2020 ที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกของเราจะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง 

โดยทาง World Economic Forum ก็ได้มีการทำรายงานเกี่ยวกับ The Future of Job ออกมา ซึ่งมีการสรุปเกี่ยวกับทักษะในการทำงานที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมและต้องมีติดตัว จำนวน 10 อย่างด้วยกัน นั่นคือ 

 

อันดับ 1. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน

อันดับ 2. การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

อันดับ 3. มีความคิดสร้างสรรค์

อันดับ 4. การบริหารจัดการบุคลากร

อันดับ 5. การประสานงานกับผู้อื่น

อันดับ 6. ความฉลาดทางอารมณ์

อันดับ 7. การตัดสินใจ

อันดับ 8. การให้บริการ

อันดับ 9. การเจรจาต่อรอง

อันดับ 10. ความยืดหยุ่นในด้านองค์ความรู้

 

จะเห็นได้ว่าทักษะที่จำเป็นต้องมีและเรียนรู้เพิ่มเติมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงจาก 5 ปี ที่แล้วเป็นอย่างมาก เพราะในอันดับที่ 3 ซึ่งเป็น “ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์” ที่เมื่อปี 2015 เป็นทักษะที่ต้องการอันดับสุดท้าย แต่ในปี 2020 นี้ ทักษะทางด้านการมีความคิดสร้างสรรค์กลับติดอยู่ หนึ่งในสามเลยทีเดียว 

“ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์” บางคนฟังแล้วอาจนึกไปถึงคนทำงานด้านศิลปะหรือจิตรกร นั่นก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะคนที่ทำงานเป็นเซลล์ นักคณิตศาสตร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแม้กระทั่ง CEO ก็มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ได้

แล้ว “ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์”  มันคืออะไรกันล่ะ ? LinkedIn Learning Instructor – Stefan Mumaw ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จำนวน 6 เล่มให้คำจำกัดความกับคำ ๆ นี้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาด้วยสิ่งเกี่ยวข้องและด้วยสิ่งที่แปลกใหม่”

นอกจากนี้ ในเรื่องของการบริหารคนและการประสานงานกับผู้อื่นก็เริ่มมีความสำคัญน้อยลงไปจากเดิม นั่นก็เพราะรูปแบบของการทำงานที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้การสื่อสารผ่านทาง อีเมล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมากกว่าการสื่อสารด้วยการพบเจอกัน หรือแม้แต่การทำงานที่อาจจะมีการนำหุ่นยนต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์สมองกล เข้ามาแทนที่มนุษย์มากขึ้น ทำให้ทักษะของการบริหารจัดการบุคคลนั่น หลุดจากอันดับหนึ่งในสามทักษะที่จำเป็น 

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการทำงานที่จำเป็นกันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รับมือกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วอย่างทุกวันนี้

Top