Skip links

3 ความสามารถหลักที่ควรมีเพื่อโอกาสการทำงานในยุค 4.0

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่หลายคนเรียกกันว่ายุค 4.0 โดยการเข้ามาของยุค 4.0 นั้น ไม่เพียงแต่นำเอาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลต่อเรื่องของการทำงานที่ต้องทำให้พนักงานบริษัทต้องปรับตัวกันอีกด้วย 

สำหรับใครที่ไม่อยากตกเทรนด์อุตสาหกรรมในแบบ 4.0 แล้วล่ะก็ ในบทความนี้เราก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะที่ควรมีติดตัว หรือฝึกฝนกันเอาไว้ เพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาบอกกัน

1.ทักษะความเป็นผู้นำ

เรื่องของความเป็นผู้นำนั้นเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับคนที่มีตำแหน่งงานเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ ซึ่งต้องคอยนำพาผู้ร่วมงานใต้บังคับบัญชาไปถึงจุดหมายได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ โดยส่วนประกอบของการเป็นผู้นำที่ดีก็มีดังนี้ 

ความชัดเจนตรงไปตรงมา : การแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมาในการทำงาน เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำได้ โดยไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรที่จะเป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน และตรวจสอบได้ ทำให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือมากขึ้น 

ความว่องไว รวดเร็ว : ในทุกการทำงาน ควรจะต้องมีความรวดเร็ว และว่องไว้ในการทำงานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จได้ตามแผนที่วางเอาไว้ ซึ่งคนที่เป็นผู้นำก็ควรจะต้องแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่รวดเร็วเป็นแบบไหน อย่างไร

ความวิริยะ อดทน : ความอดทน วิริยะอุตสาหะ เป็นสิ่งสำคัญของการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ แน่นอนว่าผู้นำที่ดี ย่อมต้องมีความอดทน และความวิริยะพากเพียรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานด้วย

2.ทักษะความเข้าใจในเชิงเทคนิคและวิชาการ 

อย่างที่เราได้รู็กันอยู่แล้วว่า ยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในครั้งนี้นั้น จะมีเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย และสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาแทนที่ระบบการทำงาน รวมทั้งมีบทบาทที่สำคัญต่อการทำงานในหลายๆ ธุรกิจมากขึ้นด้วย ซึ่งความเข้าใจด้านเทคนิคและวิชาการที่ควรจะต้องมีนั้น ได้แก่ 

ความเข้าใจด้าน Digital Ecosystem : 

คือรูปแบบของระบบที่สร้างขึ้นจากการบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ต่อเนื่องของการใช้งานในทางใดทางหนึ่ง ยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้นึกถึง ผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่มีโครงสร้างหลักของ Ecosystem อยู่ที่ iTunes โดย iTunes จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไปถึงประวัติการซื้อแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นนั้นด้วย โดยบางแอปพลิเคชั่นสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์ม

การคิคโมเดลธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์ม : เพื่อต่อยอดในส่วนของการทำงานแบบ Ecosystem การคิดแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบการทำงานที่เชื่อมถึงกัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญในอนาคตที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกัน 

ระบบ AI : ระบบ AI หรือการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบสมองกล ก็เป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีบทบาทที่สำคัญของการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการทำความเข้าใจในเรื่องของระบบการทำงาน หรือการออกแบบการทำงานของระบบ AI ก็กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุค 4.0 นี้ เช่นเดียวกัน 

ระบบ AR/MR/VR : อีกหนึ่งระบบที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ และพัฒนาธุรกิจให้ไปได้ไกลมากขึ้น โดยระบบต่างๆ เหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่านการจำลองภาพเสมือน หรือการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณภาพอันรวดเร็ว เช่น แพทย์ผ่าตัดสามารถแนะนำแพทย์อีกคนจากคนละประเทศผ่านการสื่อสารด้วยการจำลองภาพ หรือช่างซ่อมเครื่องบินสามารถแก้ไขสถานการณ์บนเครื่องได้ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล : เป็นสกิลที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ และยังสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บมาเรียบเรียงในรูปแบบของ สถิติ หรือวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขของความเสี่ยง หรือโอกาสทางธุรกิจได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเรียกทักษะนี้ว่า Data Science นั่นเอง

3.ทักษะด้านพฤติกรรม

ในเรื่องของพฤติกรรม ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ และปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุค 4.0 กันด้วย ซึ่งพฤติกรรมที่จะช่วยรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิตัลได้ดีก็มีดังนี้ 

การคิดและออกแบบ : การนำเสนอแนวคิด และการออกแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยกให้มีความสำคัญกับยุคสมัยที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยมให้เข้ากับมนุษย์ได้ง่าย หรือจะเป็นการนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีก็ตาม 

การเอาใจใส่ : การเอาใจใส่ในงานที่ทำอยู่ เอาใจใส่ในเรื่องของเทคโนโลยี และการเอาใจใส่ในเรื่องของการสื่อสาร เป็นสิ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน ในยุคสมัยแบบเทคโนโลยี 4.0 ได้มาขึ้น 

ความคิดที่พร้อมจะก้าวหน้า : การแสดงออกถึงความคิดที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่จะก้าวหน้าในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู่สิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ความกล้าที่จะเสนอแนวคิด มุมมอง หรือไอเดียในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าพร้อมที่จะเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่โตขึ้น

ความอยากรู้ และตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยี : แน่นอนว่านี่คือยุคของเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพยายามศึกษาหาความรู้ และตื่นตัวต่อการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ คือสิ่งจำเป็นที่จะข่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้หางานได้ง่ายด้วย

เพื่อเตรียมพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และการเข้ามาของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ก็อย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองโดยการเพิ่มทักษะต่างๆ เหล่านี้ให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำงานแล้ว ยังอาจช่วยให้เติบโตในการทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

 

Top