Skip links

Work From Home ดีหรือไม่? เทรนด์ใหม่การทำงาน

การทำงานในปัจจุบันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น 

โดยหนึ่งในนั้นก็คือ การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home นั่นเอง 

ซึ่งในเรื่องนี้ก็เริ่มกลายเป็นที่สนใจ และมีหลาย ๆ บริษัทในต่างประเทศเริ่มทดลองให้พนักงานทำงานจากที่บ้านดูบ้างแล้ว และก็ยังได้ “ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม” กลับมาอีกด้วย 

ในเรื่องของการศึกษาหาข้อดีของการทำงานจากที่บ้านนั้น คุณ Nicholas Bloom ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Standford ได้ทำการวิจัยและศึกษา รวมทั้งทดลองปฏิบัติกับบริษัทชั้นนำมาแล้ว 

โดยคุณ Nicholas Bloom ได้ทำการวิจัยร่วมกับ James Liang – CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศจีน โดยทางคุณ James นั้นยินดีที่จะทดลองให้พนักงานในบริษัทได้ทำงานจากที่บ้านด้วยเหมือนกัน ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ อย่างหนึ่งก็คือ ค่าเช่าที่สำนักงานที่มีราคาสูง และการเดินทางของพนักงานหลาย ๆ คนก็ค่อนข้างยาก ซึ่งมันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้วย 

โดยการทดลองในครั้งนี้ คุณ Nicholas และคุณ James ได้ทดลองจากอาสาสมัคร และคัดเลือกพนักงานมาทั้งหมด 500 คน โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองอยู่ที่ 6 เดือนด้วยกัน ซึ่งพนักงานส่วนหนึ่งที่ทำงานในสำนักงานนั้นจะทำหน้าที่ติดตาม และรับข้อมูลจากผู้ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน 

ในช่วงแรกของการทดลอง ทางผู้บริหารเองก็ยังกังวลใจอยู่ว่า พนักงานจะไม่สามารถเอาชนะการลุกออกจากเตียงในตอนเช้า หรือเสียเวลาไปกับการดูทีวี หรือเล่นอินเตอร์เน็ต รวมทั้งคนที่มีอายุน้อย ๆ นั้นอาจจะฟุ้งซ่าน จนไม่มีสมาธิในการทำงานได้ 

 

แต่จากการทดลองในครั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 

  1. บริษัทประหยัดเงินกว่า 1,900 เหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อพนักงานหนึ่งคน 
  2. ในด้านประสิทธิภาพการทำงานนั้นพบว่า การทำงานกลับมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง 13.5% เลยทีเดียว !! 
  3. พนักงานที่ทำงานจากที่บ้านส่วนใหญ่บอกว่า มีเวลาในการพักผ่อนเพิ่มขึ้น และเจ็บป่วยน้อยลง 

 

นับว่าเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวพนักงานและองค์กร ซึ่งต่างก็ได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย

แต่นอกจากข้อดีแล้ว ในการทำผลสำรวจของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน ก็พบว่ามีข้อเสียด้วยเช่นเดียวกัน 

โดยข้อเสียที่ว่านั้นก็คือ เรื่องของความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง แต่สำหรับคนที่อยู่บ้านกับครอบครัวแล้ว การทำงานที่บ้านถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเขาเลยทีเดียว 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การทำงานจากที่บ้านนั้นมีข้อดีที่มากกว่าข้อเสีย หลาย ๆ บริษัทอาจที่จะเริ่มทดลองให้พนักงานทำงานจากที่บ้านดูบ้าง โดยอาจเริ่มจากวันที่สภาพอากาศเลวร้ายที่ทำให้พนักงานเดินทางมาทำงานได้ลำบาก หรืออาจจะกำหนดให้ 1-2 วันต่อสัปดาห์ที่ทำงานจากที่บ้านได้ 

และหากทดลองแล้วพบว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานลดลง ก็ยังสามารถที่จะให้กลับไปทำงานเต็มเวลาที่ออฟฟิศเหมือนเดิมได้ตามเดิม แต่ถ้าทุกอย่างส่งผลดีขึ้นแล้วล่ะก็ นั่นหมายถึงการใช้งบประมาณจะลดน้อยลงเเละความสุขของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Top