Skip links

ผลสำรวจของคนสองรุ่นจาก Deloitte ปี 2019 พบ เหตุผลที่ว่าเด็กรุ่นใหม่มีความศรัทธาในผู้นำประเทศ รัฐบาล องค์กรศาสนาเสื่อมลง

 คงไม่มีใครอยากถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เราต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันเเละกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นบริษัทวางแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้มีโครงการสำรวจกลุ่มคน เจนเนอเรชั่น Millennial (คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2537) โดยมีจำนวนคนตอบแบบสอบถาม 13,416 คนจาก 42 ประเทศ และ Gen Z (คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545) จำนวน 3,009 คน จาก10 ประเทศ โครงการสำรวจนี้ทางดีลอยด์ เองก็ได้ทำเป็นประจำทุกปี
ในการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมของสังคมที่กดดันทุกวันนี้ ทำให้เกิดความตึงเครียด ที่ดูท่าว่าจะนำเอาความสุขของคนในยุคปัจจุบันให้เหลือน้อยลงไป ซึ่งจากการสำรวจขอ ดีลอยด์ ได้พบว่าคนรุ่นใหม่มองโลกให้แง่ดีลดลงและไม่รู้สึกมั่นคงในชีวิตเท่าคนในรุ่นก่อน ๆ
โดยผลของการสำรวจในปี 2019 พบว่า “ความรู้สึกมั่นคงในชีวิต และการมองโลกในแง่ดีกำลังลดลงเป็นอย่างมาก” จากการสำรวจที่เริ่มต้นขึ้นกว่า 6 ปีที่แล้ว พบได้ว่าทุกๆ ปีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต และการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มคนวัยทำงาน มีแนวโน้มที่จะถดถอยลงเรื่อยๆ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่ลดลง สถานการณ์โลก ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลง ซึ่งก็ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ก็ยังสองปัจจัยสำคัญ ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า คนทั้งสองกลุ่มมีความสุขลดลง ได้แก่

1. ความศรัทธาในผู้นำประเทศ รัฐบาล องค์กรศาสนาเสื่อมลง
พวกเขาสงสัยในตัวผู้นำ และไม่รู้สึกไว้วางใจศรัทธาเหมือนคนรุ่นก่อนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจจากงานวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้การที่นักการเมืองหรือผู้นำจะเอาชนะใจคนในกลุ่มนี้ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น ที่สำคัญคือเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับศาสนา ก็ยังมีความน่าเลื่อมใสลดน้อยลงอีกด้วย

2. ขาดความศรัทธาในองค์กรธุรกิจ
กลุ่มคนทั้งสองรุ่นนั้น มีทัศนคติต่อองค์กรต่างๆ ทั้งทางธุรกิจและองค์กรที่พวกเขาสังกัดว่า องค์กรเหล่านี้สนใจแต่เพียงธุรกิจ ขาดความรับผิดชอบ และอุดมการณ์ที่ดีต่อสังคม มุ่งเน้นแต่ประโยชน์และผลกำไรของตน กว่าร้อยละ 55 มีความคิดว่าธุรกิจมีผลกระทบในเชิงบวกแก่สังคม ซึ่งนับว่าน้อยลงกว่าการสำรวจในปี 2561 ที่มีจำนวน ร้อยละ 61 เปอร์เซนต์ พวกเขาจะสนับสนุนองค์กรที่มีความคิดเห็นแ ละทัศนคติเช่นเดียวกับพวกเขาเป็นสำคัญ คนรุ่นใหม่เชื่อในอำนาจการต่อรองของกำลังซื้อที่พวกเขามี และพร้อมที่จะไม่สนับสนุนองค์กร ธุรกิจที่มีความเอนเอียงด้านการเมืองหรือค่านิยมเอนเอียงไม่เป็นกลาง

ผลการสำรวจยังพบว่า คนรุ่นใหม่แม้จะมีความทะเยอทะยานไม่น้อยกว่าคนในรุ่นก่อนๆ แต่พวกเขากลับไม่ให้ความสำคัญกับรากฐานความมั่นคงของชีวิต แม้แต่คนที่มีรายได้สูงก็เช่นกัน กลับให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการทุ่มเงินไปกับการซื้อบ้านหรือสร้างครอบครัว

นอกจากนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ และความรู้สึกนิยมชมชอบของกลุ่มคน Millennial และ GEN Z ผลสำรวจพบว่า พวกเขามีแนวโน้มคิดเห็นคล้อยตามข้อมูลจากโลกโซเชียลค่อนข้างมาก นอกจากนั้นกว่า 14% ของคนกลุ่มนี้เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีมีอันตรายต่อความเป็นส่วนตัว และอีก 84% เห็นว่าข้อมูลส่วนตัวอาจถูกมิจฉาชีพฉ้อโกงบนโลกออนไลน์ โดย 2 ใน 4 ของผลสำรวจยอมรับว่าพวกเขาจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้ถ้าลดการติดต่อกับโลกโซเชียลลงในแต่ละวัน

ผลสำรวจจาก Deloitte นั้นจะมีความถูกต้อง แม่นยำมากน้อยแค่ไหน งานนี้คนที่อยู่ในทั้ง 2 GEN ก็คงจะต้องลองสำรวจตัวเองกันดูด้วยว่า มีความรู้สึกกับโลกในยุคปัจจุบันอย่างไรกันบ้าง

Top