Skip links

เข้าใจชีวิตการทำงานด้วยเเนวคิดเเบบ Product Life Cycle (วงจรผลิตภัณฑ์)

ในการทำงานของเเต่ละคนจะมีเเรงกระตุ้นในการทำงาน เเละมีเหตุผลที่จะลาออกเเตกต่างกัน เริ่มตั้งเเต่ช่วงเข้ามาทำงานทุกคนก็ต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนในองค์กร เเละอยู่ในองค์กรเพื่อต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อให้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิต ปัจจัยพื้นฐานคือการประสบความสำเร็จ

1.Introduction – เริ่มต้นทำงาน
ช่วงเเรกที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ ต้องสร้างผลงานเพื่อที่ให้ผ่านโปร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร โดยทั่วไปเเล้วจะมีการทดสอบการทำงานเพื่อทำการประเมินผล

การทำงานช่วงนี้จะเน้นไปที่การสร้างผลงานเเละสร้างตัวตนในสังคมการทำงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะไปต่อกับบริษัทนี้ได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำสำเร็จ การชี้วัดอันต่อไปคือเรื่องโอกาสก้าวหน้าในที่ทำงาน

2.Growth – ความก้าวหน้า
เมื่อผ่านโปร เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรเเล้ว ทีมก็เริ่มที่จะไว้ใจให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น นั้นหมายถึงต้องมีการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว

ช่วงนี้เขาจะมีเเรงจูงใจในการทำงานเเละการเเข่งขัน การมีคู่เเข่งในที่ทำงานจะเป็นทั้งเเรงกระตุ้นในการทำงานเเละอาจเป็นทั้งเเรงผลักดันให้ลาออกจากงานในเวลาเดียวกัน

ในการเลื่อนตำเเหน่ง จะทำอีกฝ่ายที่ไม่ได้รับเลือก เลือกที่จะพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆในการทำงาน เพื่อให้ได้เลื่อนตำเเหน่งในสายงานอื่น หรือ เลือกที่จะไปอยู่บริษัทอื่นเเทน

3.Maturity – มั่นคง
หน้าที่การงานจะพัฒนาช้าลง เพราะอยู่ในตำเเหน่งระดับสูงของโครงสร้างบริษัท อาจต้องการทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลงานที่ใหญ่ขึ้น

นี่คือช่วงที่จะเริ่มมีความทะเยอทะยานเเละเรียนรู้มากขึ้น ลดเวลาการทำงานลง เพื่อสร้างผลงานให้มากขึ้น
เป็นช่วงที่จะทำผลงานได้มากที่สุดเเละคนที่มาถึงจุดนี้คงไม่มีใครอยากจะลาออก

4.Saturation – อิ่มตัว
เป็นช่วงที่ทำงานเเล้วไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานเเละความสัมพันธ์ นั่นหมายถึงการมาสุดทางของโครงสร้างบริษัทเเล้ว นี่เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงาน เเละต้องการสิ่งใหม่ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเเต่ละคน หนึ่งในทางเลือกนั้นคือการลาออก ไปทำงานกับบริษัทใหม่ที่มีความเเตกต่างเเละได้รู้จักผู้คนมากขึ้น

5.Decline – ไม่เป็นที่ต้องการ
เเน่นอนว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะตกกระป๋องได้ทุกช่วงของการทำงาน ซึ่งด้วยหลายๆ เหตุผล เช่น มีคนเก่งกว่ามาทำงานเเทนเรา ทำยอดไม่ได้ เเละไม่เป็นที่ต้องการของบริษัท การที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของใครสักคนก็รู้สึกเเย่เเล้ว เเต่กับบริษัทที่ไม่ต้องการคุณ การลาออกไปอยู่กับบริษัทที่เห็นคุณค่าในตัวเราย่อมต้องดีกว่าเเน่นอน

Top