Skip links

พยายามอย่าทำตัว เป็นคนฉลาดที่สุดในห้อง ถ้าคุณเป็นควรจะ…?

เเต่คุณเป็น… ควรเชิญคนที่ฉลาดกว่าเข้ามาซะ หรือไม่ก็ออกไปหาห้องอื่นเเทน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ประสบการณ์สูง สร้างความสำเร็จมามาก อาจส่งผลให้เกิดทิฐิและความเย่อหยิ่งได้มาก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีแต่จะทำให้คนเก่งๆ เสื่อมลง

ผลวิจัยพบว่ากลุ่มผู้นำองค์กรและนักธุรกิจที่มีสไตล์อ่อนน้อม สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากกว่า จึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในท้ายที่สุด

เพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คนรอบข้างเข้าถึงได้ง่าย จึงสามารถรับฟังความเห็นที่ดีได้มากโดยเฉพาะความเห็นที่แตกต่าง และด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปด้วย

คนส่วนใหญ่มีมุมมองผิดเพี้ยนว่า ความอ่อนน้อม = ความอ่อนแอ ซึ่งจริงๆ แล้วตรงกันข้าม เพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงจากภายในจะทำให้คุณก้าวข้ามความอ่อนแอด้วยการสร้างทิฐิขึ้นมาปกป้องตัวเอง

เมื่อคุณถ่อมตนคุณจะมองเห็นความสำคัญของคนอื่นๆ คุณจะเห็นความพยายามของทีม คุณจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมและให้ความสำคัญกับคนรอบตัว

“พยายามอย่าทำตัวเป็นคนที่ฉลาดสุดในห้อง
แต่ถ้าคุณเป็น คุณควรเชิญคนที่ฉลาดกว่าเข้ามาซะ
หรือไม่ก็ออกไปหาห้องอื่นแทน”

– Michael Dell

ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR

อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลา หากเกิดเป็นปลา อย่าเสียเวลาไปปีนต้นไม้

Top