Skip links

ชมเชยพนักงานในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี-คำวิจารณ์ อาจทำลายพนักงาน

“คำวิจารณ์ อาจทำลายพนักงานโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในระดับสูงในองค์กร”
“ผมเลือกที่จะยกย่องชมเชยพนักงานในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี”
“มันจะทำให้พวกเขารักษาสิ่งดี และทำแบบนั้นมากขึ้น”
“แต่มันไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอก… แต่เป็นวิธีที่ผมเลือกเดิมพัน”

Sir Richard Branson
Founder of Virgin Group

 


ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR ได้ที่
https://web.facebook.com/prtr.thailand/

กำไรของบริษัทไม่จำเป็นต้องขัดเเย้งกับความอยู่ดีกินดีของพนักงาน

Top