Skip links

PRTR ร่วมระดมเงินบริจาค ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 กันยายน 2562 – PRTR ร่วมระดมเงินบริจาค ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบอุทกภัยจ.อุบลราชธานี จำนวน 24 คน โดยได้รับระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานในองค์กร PRTR เพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยได้นำเงินไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และพาทีมงานอาสาสมัครลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีโดยร่วมแจกจ่ายของให้กับพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม ทั้ง 24 คน โดยไม่หักค่าใช้ในการดำเนินการ

Top