Skip links

แก้ความเข้าใจผิด! เกี่ยวกับการใช้บริษัท Outsource 5 ข้อ

แก้ความเข้าใจผิด! เกี่ยวกับการใช้ บริษัท outsource 5 ข้อ

การใช้คนทำงานจากบริษัท outsource เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ แต่ยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการ outsource ที่อาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่กล้าตัดสินใจใช้บริการนี้ วันนี้เราจะมาแก้ไขความเข้าใจผิด 5 ประการที่พบกันบ่อยๆ

1. สูญเสียการควบคุมกระบวนการทำงาน

หนึ่งในความกังวลใจของผู้ประกอบการ คือกลัวจะสูญเสียการควบคุมกระบวนการทำงาน แต่ความจริงแล้ว บริษัท outsource ที่ดีจะมีการวางระบบการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนและมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณสามารถควบคุมและกำกับดูแลกระบวนการทำงานได้อย่างใกล้ชิด

2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

อีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่พบบ่อย คือการคิดว่าการจ้าง outsource จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่แท้จริงแล้ว การ outsource จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้มากกว่าการจ้างพนักงานประจำ เนื่องจากคุณไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ, การฝึกอบรม, อุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ

3. การจ้างบริษัทคนนอก ทำให้ขาดความลับทางการค้า

ความกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลความลับทางการค้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้บางธุรกิจไม่กล้าใช้บริการ outsource อย่างไรก็ตาม บริษัท outsource ที่ดีจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด มีการทำสัญญาการรักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement) และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทจะไม่รั่วไหลออกไปภายนอก

4. คุณภาพของผลงานจะไม่ดี

ความกังวลเรื่องคุณภาพของผลงานเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้บางธุรกิจลังเลที่จะใช้บริการแต่ความจริงแล้ว มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ  บริษัทที่มีคุณภาพจะมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าหรือดีกว่าการจ้างพนักงานประจำ

5. ขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนงาน

ความเข้าใจผิดประการสุดท้าย คือการคิดว่าการ outsource จะทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนงาน แต่แท้จริงแล้ว บริษัท outsource ที่ดีจะมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนทีมงาน, การปรับเปลี่ยนขอบเขตงาน หรือการกำหนดเวลาส่งมอบงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

สนใจบริการจากบริษัท outsource ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าระดับประเทศมากว่า 30 ปีอย่าง PRTR ติดต่อเราได้ทันทีที่ www.prtr.com

Top