Skip links

5 วิธีสร้าง Employee Experience ที่ดี เพื่อความสำเร็จในการทำ Recruitment

เวลาสมัครงาน คุณเคยพยายามหาข้อมูลจาก “คนใน” ไหมว่า คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ เข้ารู้สึกต่อองค์กรอย่างไร? มีข้อดีข้อเสียตรงไหน น่าทำงานด้วยหรือไม่

ประสบการณ์ที่พนักงานได้รับตอนที่ทำงานกับองค์กร หรือ Employee Experience มีผลต่อความสำเร็จในการทำ recruitment ไม่น้อย ถ้าพนักงานในองค์กรต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาทำงานในองค์กรที่สุดยอดมาก อินกับองค์กรสุดๆ ก็อาจส่งผลให้ผู้สมัครเก่งๆ ตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั่นเอง

ส่วนวิธีการสร้าง Employee Experience ที่ดีจะมีอะไรบ้างนั้น วันนี้เรามีเทคนิคมาแชร์กัน

1. ทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน

การสร้าง Employee Experience ที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ควรฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อที่จะปรับปรุงและปรับเปลี่ยน Employee Experience ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน

2. สร้างองค์กรที่มีบรรยากาศที่ดี

บรรยากาศในองค์กรมีผลต่อ Employee Experience อย่างมาก เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี องค์กรควรสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับ

3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน

การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Employee Experience ที่ดี องค์กรควรให้โอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดอบรมและการพัฒนาทักษะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่ง

4. ให้การตอบรับและเสนอแนะ

การให้การตอบรับและเสนอแนะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Employee Experience ที่ดี องค์กรควรสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เช่น การจัดตั้งกลุ่มทำงานหรือการจัดกิจกรรมที่เปิดให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

5. สร้างโอกาสในการเติบโตและเจริญก้าวหน้า

การสร้างโอกาสในการเติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้าง Employee Experience ที่ดี องค์กรควรสร้างโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและเติบโตในองค์กร เช่น การให้โอกาสเป็นผู้นำหรือการมอบหมายงานที่ท้าทาย

 

แน่นอนว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่อง คงจะดีไม่น้อย ถ้า HR มีเวลาในการวางแผนและทุ่มเทให้กับการดูแลและพัฒนาพนักงานปัจจุบัน เพื่อส่งผลในการดึงดูดคนทำงานเก่งๆ แล้วให้ recruitment agency อย่าง PRTR เป็นผู้ช่วยในการหาคนที่ตอบโจทย์ให้  สนใจบริการ ติดต่อเราได้ที่ www.prtr.com

Top