Skip links

เคล็ดลับในการ “จ้างคนที่ดีที่สุด” ของ Bill Gates

โดยสิ่งที่ บิลล์ เกตส์ แนะนำให้หลายๆ บริษัทได้เข้าใจถึงวิธีในการรักษาพนักงานที่มีฝีมือดีที่สุด หรือแม้แต่โอกาสในการได้จ้างพนักงานยอดฝีมือเข้าร่วมงานเอาไว้ว่า บริษัทหรือองค์กรนั้นๆ จะต้องมี ‘ความยืดหยุ่น’ ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการทำงาน หรือสถานที่ในการทำงานเเละ

6 สิ่งที่บริษัทควรจะเริ่มเสนอทางเลือกเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงาน

1. ระยะเวลาในการทำงาน
มีผลสำรวจของ Deloitte นั้นพบว่า ชาว Millennials และ Gen Z จะทำงานในตำแหน่งเดิมได้นานกว่า 5 ปี หากว่าที่ทำงานของพวกเขาให้ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และสถานที่ในการทำงาน

2. มีความพึงพอใจในงานที่ทำ
มีผลการสำรวจของ Staples พบว่ากว่า 90% ของคนวัยทำงาน จะมีความรู้สึกตื่นตัวและอยากทำงาน รวมทั้งมีความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่มากขึ้น หากว่าองค์กรของพวกเขามีการยืดหยุ่นในการทำงาน

3. ช่วยประหยัดเงินของบริษัท
เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งก็จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกันสุขภาพให้กับพนักงานลงไปได้ด้วย

4. ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน
เมื่อมีนโยบายเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงานแล้ว แน่นอนว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็พร้อมและเต็มใจที่จะทำงานอยู่บริษัทเดิม ช่วยลดปัญหาในการลาออกได้ โดยเฉพาะพนักงานที่มีคุณภาพ

5. เพิ่มโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถ
การทำงานที่มีความยืดหยุ่น ยอมช่วยคัดกรองผู้สมัครที่มีความสามารถได้ดีกว่า ซึ่งในเรื่องนี้ก็อ้างอิงได้จากผลสำรวจของ Zenefits ที่พบว่ากว่า 77% ของพนักงานที่เข้าสมัครงานในบริษัทที่มีการยืดหยุ่นเรื่องการทำงาน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานที่ดี

6. พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น
มีผลงานวิจัยจากนักจิตวิทยาสังคม พบว่าการสร้างความรู้สึกพิเศษในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความยืดหยุ่นนั้น มีผลต่อการทำงานของพนักงานโดยตรง ซึ่งนอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแล้ว ยังได้รับผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วย

Top