Skip links

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ลาออกจากกงาน เเต่ลาออกจากหัวหน้าหรือเจ้านาย

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ “ลาออกจากงาน”
แต่ “ลาออกจากหัวหน้าหรือเจ้านาย”
พนักงานส่วนใหญ่นั้นต้องการให้หัวหน้า
ช่วยพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาให้ก้าวหน้า
และหากหัวหน้างานขาดการใส่ใจในเรื่องนั้น
พวกเขาก็จะจากไป
จากผลสำรวจพบว่า
1 ใน 3 ของพนักงานที่ลาออกจากงาน*
มีสาเหตุเพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่
ไม่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
รู้สึกย่ำอยู่กับที่ และขาดการเติบโตของอาชีพ
นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดของการลาออก
เหตุผลที่รองลงมาเป็นอันดับสอง นั่นคือเรื่องเงินเดือน
.
.
(* ผลสำรวจพนักงานประจำ 1,433 คน จาก 310 บริษัท)
Cr: Business Insider

ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR ได้ที่
https://web.facebook.com/prtr.thailand/

มั่นว่าเก่ง ฉลาดกว่าใคร คิดว่าตนยิ่งใหญ่ คืออาการ “หลงตัวเอง”

Top