Skip links

กับดักความล้มเหลว จากการเลื่อนขั้น เป็นผู้บริหาร THE PETER PRIN…

หากคุณเคยเจอกับ “ผู้บริหาร” ที่ขาดความเข้าใจการบริหารงาน บริหารคนไม่เป็น แต่กลับจุกจิก Micro-management ในเรื่องเล็กๆ หรือแม้แต่เสียเวลาลงมือทำเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเองแทนลูกน้อง

นั่นแหละคือคนที่กำลังติดกับดัก “The Peter Principle” คือทฤษฎีที่บอกไว้ว่าคนเก่งๆในองค์กรจะมีปลายทางไปจบลงที่เป็นคนที่ไร้ความสามารถได้เพราะการเลื่อนตำแหน่ง!

ตัวอย่าง นาย ก. พนักงานประสบการณ์สูงที่มีทักษะเฉพาะทางยอดเยี่ยม ได้เลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร สิ่งที่ตามมาคือความรับผิดชอบในหน้าที่ และตัวงานที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง

เมื่อเริ่มงานในตำแหน่งใหม่ นาย ก. กลับขาดทักษะการบริหารคน ไม่ถนัดการเจรจาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มักลงมือทำงานที่ถนัดแทนลูกน้อง เพราะลูกน้องทำได้ไม่ถูกใจตน และปล่อยงานสำคัญทิ้งไว้จนเป็นปัญหาไม่สามารถจัดการได้

นั่นทำให้พนักงานที่เคยมีผลงานดีอย่าง นาย ก. กลายเป็นคนที่สอบตกในฐานะผู้บริหาร และกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพต่ำของบริษัทในท้ายที่สุด
ทฤษฎี The Peter Principle บอกว่าด้วยรูปแบบขององค์กรที่มีลักษณะเป็นลำดับขั้น (Hierarchy) จะผลักดันให้คนที่เก่งในด้านหนึ่ง ถูกผลักขึ้นไปรับผิดชอบงานที่ “ไม่ถนัด” ขึ้นต่อไปตามลำดับ

ทางเดียวที่คนเก่งๆจะหนีจาก “กับดัก” นี้ไปได้ คือการ “ปรับความคิด” ว่าตนยังต้องเรียนรู้ ต้องปรับตัวเข้ากับความรู้ใหม่อยู่เสมอ
เพราะ “คนทำงานเก่ง” กับ “ผู้บริหารที่ดี” เป็นคนละเรื่องกัน

ติดตามเรื่องราวของโลกธุรกิจ ผ่านมุมมองของ HR ได้ที่
https://web.facebook.com/prtr.thailand/

เหนื่อยล้า หมดไฟในการทำงาน เพราะกับดักความคิด Work-Le…

 

Top